Regulamin korzystania z sauny suchej (fińskiej) w naszym gospodarstwie agroturystycznym

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.

 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez właściciela gospodarstwa agroturystycznego zwany dalej właścicielem.

 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko właściciel

 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.

 5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie.

 6. Osoby do 18 roku życia mogą korzystać z sauny, tylko i wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna. W przypadku sauny fińskiej zaleca się, aby dzieci przebywały na najniższej ławie.

 7. Sauna jest koedukacyjna.

 8. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

 9. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.

 10. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.

 11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

 12. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.

 13. W saunie suchej należy używać ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami sauny

 14. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.

 15. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała np. w strumieniu lub bali nie jest zalecane używanie mydła.

 16. Na teren sauny zabrania się:

  1. wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,

  2. hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,

  3. wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

  4. wnoszenia napojów alkoholowych,

  5. palenia tytoniu,

  6. niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

 17. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić pomieszczenie.

 18. W saunie może przebywać jednocześnie max. 6-7osób, minimalnie 2osoby.

 19. Dopuszczalna - ze względów bezpieczeństwa - temperatura dla ciała w saunie suchej, to 90°C.

 20. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu płynów w organizmie.

 21. Za zniszczenia powstałe z winy użytkowników odpowiedzialność materialną ponosi sprawca.

 22. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sauny należy zgłaszać właścicielowi.

 23. W przypadku stwierdzenia nie stosowania się do postanowień Regulaminu, właściciel może zakazać korzystania z sauny.

 24. Etapy korzystania z sauny:

  1. pobyt w saunie 8-12 minut,

  2. schłodzenie zimną wodą,

  3. odpoczynek około 15 minut w pokoju relaksu.

  4. osoby początkujące stosują jeden etap kąpieli, to znaczy nagrzewanie i ochładzanie, natomiast osoby przyzwyczajone stosują dwa etapy lub trzy etapy, przy czym przebywanie w drugim i trzecim etapie nie powinno być dłuższe niż 10 minut.

  5. w celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej,

  6. wskazane jest w ostatnich 2 - 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami,

  7. po saunie należy wypocząć około 20 - 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach (około 0,5 - 1 l) wód mineralnych lub soków,

  8. w trakcie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.